Just a Code

Vi jobber med alt fra små oppstartsbedrifter til etablerte bedrifter og organisasjoner, og leverer skreddersydde webbaserte løsninger forankret i brukervennlig design, solid arkitektur, godt håndverk og kreativitet.

Med avansert systemutvikling, automasjon og sømløse integrasjoner, løser vi bedrifters og organisasjoners behov for brukervennlige og arbeidsbesparende internrutiner.

Gjennom tett samarbeid, felles ambisjoner og gjensidig respekt oppnår vi gode resultater. Vi kan love entusiasme, korte prosesser, presisjon i gjennomføring og tett oppfølging.

 • .NET CORE
 • SQL Server
 • Javacript
 • HTML
 • CSS
 • Angular
 • JSON
 • ASP.NET
 • WCF
 • WPF
 • Cordova
 • Angular
 • SOAP
 • XML
 • XSLT
 • REST
 • MS SQL
 • MY SQL
 • ASP
 • Umbraco CMS
 • Open Source
 • Wordpress CMS
 • Woocommerce
 • Shopify
 • Azure
 • REACT
 • REACT NATIVE
 • IONIC